Afbeelding

Commissariaat voor de Media doet onderzoek naar het gebruik en de werking van redactiestatuten

Algemeen

Het Commissariaat voor de Media start eind 2019 een onderzoek naar het gebruik en de werking van redactiestatuten bij zowel publieke als commerciële media-instellingen (televisie, radio, non-lineair aanbod).

'Onafhankelijkheid van de media is een van de cruciale waarden van onze democratie die de Mediawet borgt. Het redactiestatuut is daarbij een belangrijk instrument.', aldus CvdM.

In de Mediawet is opgenomen dat publieke en commerciële media-instellingen (lineair en non-lineair) over een redactiestatuut dienen te beschikken. In het redactiestatuut moeten de journalistieke rechten en plichten van de medewerkers zijn vastgelegd. Ook moet het statuut de scheiding tussen redactie en commercie waarborgen.

Klik hier om verder te lezen op Spreekbuis