Provincie Zuid-Holland steunt lokale media
Foto: Stockfoto 123RF

Provincie Zuid-Holland steunt lokale media

Verschillende mediabedrijven hebben liquiditeitsproblemen vanwege sterk teruggelopen advertentie-inkomsten. Dit is mede een gevolg van de coronacrisis. 

GS(Gedeputeerde Staten) hebben besloten om de €332.000 in te zetten als ‘coronamaatregel’ om lokale media te ondersteunen. Het bedrag was beoogd in te zetten om lokale en regionale journalistiek te ondersteunen met een samenwerkingsregeling voor gemeenten die een mediafonds hebben of willen opzetten. Uitwerking volgt, inclusief de vraag aan Provinciale Staten het budget hiervoor inzetbaar te maken.

Brancheorganisaties in de media hebben de noodklok geluid bij minister Slob van OCW die €11 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor lokale mediabedrijven in Nederland. Met name lokale kranten en omroepen hebben het zwaar. Drie lokale kranten in Zuid-Holland hebben de provincie verzocht om acute steun voor de komende periode. 

De provincie draagt €332.000 bij om lokale mediabedrijven in Zuid-Holland te ondersteunen. GS(Gedeputeerde Staten) streven ernaar de regeling deze zomer open te stellen. De maatregel voor de lokale journalistiek is een aanvulling op de maatregelen die de provincie eerder al bekend maakte.

Aanbestedingen
In lopende en toekomstige aanbestedingen houden GS rekening met de moeilijke economische situatie waar bedrijven als gevolg van de coronacrisis in verkeren. Hierbij wordt alles op alles gezet om lopende projecten en aanbestedingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Verder wordt bij toekomstige aanbestedingen overwogen om een opdracht in percelen op te delen of uit raamovereenkomsten kleine opdrachten te halen om zo marktwerking te verhogen, ook kunnen kleinere ondernemingen inschrijven. Ten slotte zijn we met onze contractpartners in overleg over eventuele vertraagde levertermijnen, stagnatie van toelevering van producten en ziekte of uitval van personeel bijvoorbeeld.

(bron: provincie Zuid-Holland)

Meer berichten
De krant