• De genomineerden voor de A.M. Bandaprijs met in het midden winnaar Duncan Whyte van de Texelse Courant.
• De genomineerden voor de A.M. Bandaprijs met in het midden winnaar Duncan Whyte van de Texelse Courant. Foto: Geurt Mouthaan

Texelse Courant opnieuw winnaar van A.M. Bandaprijs

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

De Texelse Courant heeft een naam hoog te houden als het gaat om de A.M. Bandaprijs en deed dat ook dit keer met verve. Het was andermaal Duncan Whyte die woensdag in Arnhem de prijs kreeg uitgereikt.

Dies van ‘t Leven en Ted Hobma vormden samen de jury van de A.M. Bandaprijs.

Hun bevindingen:

In totaal zijn er door acht verschillende uitgeverijen in totaal 10 inzendingen ingestuurd voor de A.M. Bandaprijs 2021. De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op de volgende criteria: originaliteit, continuïteit, commercieel resultaat, het gebruik van meerdere media en de kwaliteit van de presentatie. 

De jury realiseert zich dat met name het criterium originaliteit soms lastig toepasbaar is omdat veel uitgevers veel zaken al eens eerder hebben opgepakt of dat bepaalde acties in een ver verleden al eens zijn gedaan.

Uiteindelijk is de jury tot een drietal nominaties gekomen:

- TX MAPS van Texelse Courant
De Texelse Courant heeft goed ingespeeld op de veranderde omstandigheden en de horeca de gelegenheid geboden om zich op een heel groot platform te presenteren. Ieder horecabedrijf dat aan afhalen en bezorgen deed kon op de TX-MAPS kaart verschijnen. TX-Maps is een digitale Wie- Wat- Waar voor Texel gekoppeld aan de website en de twee apps van de Texelse Courant. Begonnen als gratis service aan de horeca is TX-MAPS inmiddels uitgegroeid tot een betaald platform voor horeca, winkels, supermarkten, rondvaarten, bioscopen enz. De jury vond TX-MAPS een mooi voorbeeld hoe je vanuit een crisissituatie een nieuw commercieel platform kan presenteren dat inmiddels bijzonder succesvol is.

- Serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws
Mooi voorbeeld hoe er door onze uitgevers werd ingespeeld op de coronacrisis, is de serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws. Tijdens de eerste coronagolf was de saamhorigheid in de samenleving groot en werden zorgverleners als helden behandeld. Dat is in deze tweede golf helaas anders, terwijl zij zich ook nu iedere dag inzetten voor onze zieken, ouderen en kwetsbaren met het risico zelf ziek te worden. Eilanden-Nieuws en een groot aantal bedrijven en instellingen wilden graag een tegengeluid laten horen en de zorgverleners een hart onder de riem te steken door hun verhaal te blijven vertellen. Wekelijks werden twee pagina’s besteed met verhalen over organisaties en medewerkers in de zorg. Deze pagina’s werden bekostigd door adverteerders die deze actie een warm hart toedroegen. De jury heeft voor de serie Steun de Zorg van Eilanden-Nieuws gekozen omdat er journalistiek een tegengeluid liet horen en dat het toch een groot commercieel succes was.

- Ondernemen in Kampen van BrugMedia
In het coronajaar stond de reguliere omzet van de bestaande adverteerders bij alle uitgevers onder druk. BrugMedia besloot om zich op de b2b te richten. Met een volledig nieuw magazine met als motto: informeer, inspireer en motiveer ondernemend Kampen, werden er vier themanummers uitgebracht. Het magazine werd per post verstuurd aan alle directeuren/eigenaren in de gemeente Kampen en lag dus direct op het bureau van de beslisser. Ook ontvingen de burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen het magazine. De jury heeft voor Ondernemen in Kampen gekozen omdat BrugMedia in een crisistijd met dalende advertentie-inkomsten een geheel nieuw magazine presenteerde, journalistiek onafhankelijk en per post waardoor de attentiewaarde van het magazine bijzonder hoog was.

De winnaar is: De Texelse Courant met TX MAPS