Afbeelding

NVJ en NDP Nieuwsmedia pleiten voor steun GroenLinks-amendement persexceptie

Algemeen

Brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia en journalistenvereniging NVJ hebben in een brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid gepleit voor steun aan een amendement op de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Daarin wordt volgens de organisaties de zogeheten journalistieke persexceptie wél toereikend afgedekt.

Het kabinet wilde eind februari geen speciale uitzondering in de wet opnemen voor journalisten en hun organisaties. De nieuwe AVG legt strenge verplichtingen op aan organisaties die gegevens over personen verwerken. Dat is uiteraard vast onderdeel van veel journalistiek werk en zou volgens NDP Nieuwsmedia en de NVJ de organisaties kwetsbaar maken voor bepaalde claims onder de nieuwe wet.

Jurist Otto Volgenant constateert na analyse van het huidige wetsvoorstel risico's "in de vertrouwelijkheid van de onderzoeksfase, bij bronbescherming, historisch onderzoek, datalekken, user generated content en online archieven", aldus de organisaties.

Lees verder op Villamedia: www.villamedia.nl/artikel/nvj-en-ndp-nieuwsmedia-pleiten-voor-steun-groenlinks-amendement-persexcepti