Nieuws #GR18: vooral campagnes en schandalen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er door media maar weinig bericht over de onderwerpen die kiezers echt belangrijk vinden binnen de gemeentepolitiek, blijkt uit onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Terwijl burgers de meeste prioriteit gaven aan de thema's zorg en veiligheid, werd het politieke nieuws in met name de landelijke media gedomineerd door berichten over campagnes zelf en schandalen.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek vroeg zo'n vijfduizend kiezers uit negen gemeenten welke thema's zij als hét hete hangijzer zien bij de verkiezingen in hun gemeente. Hieruit blijkt dat zorg en veiligheid het vaakst worden genoemd, gevolgd door bouw & wonen, economie & werkgelegenheid en natuur & milieu.

Een uitgebreide analyse van ruim twaalfduizend berichten uit regionale en landelijke dagbladen en de websites van zowel landelijke als lokale media, komt naar voren dat met name landelijke media vooral over het verloop van de campagne zelf schreven. Zo berichtten de landelijke dagbladen en nieuwssites veelvuldig over confrontaties tijdens debatten, het vroegtijdig opstappen van lijsttrekkers of rellen rond gemeentebestuurders.

De politieke thema's die door de kiezers als belangrijk werden bestempeld, kwamen hierdoor aanzienlijk minder aan bod.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/nieuws-gr18-vooral-campagnes-en-schandalen/

Meer berichten