Onderzoeksjournalistiek hóeft niet altijd tot grootse onthullingen te leiden

In september gaat de nieuwe subsidieregeling voor onderzoeksjournalistiek van het Stimuleringsfonds van start. Directeur René van Zanten blogt: wat is waardevolle onderzoeksjournalistiek, en hoe gaat de regeling er straks uitzien?

Bij het Stimuleringsfonds zijn we druk bezig vorm te geven aan een programma waarmee we onderzoeksjournalistiek kunnen bevorderen. Daarvoor krijgen we geld (zo'n drie miljoen euro) van minister Slob, vooralsnog voor een pilot-jaar. Verreweg het grootste deel daarvan, zo'n 2.5 miljoen euro, gaat rechtstreeks naar subsidies. De rest gaat óók naar onderzoeksjournalistiek, maar dan in de vorm van innovatie, onderzoek en begeleiding.

Werk aan de winkel
Dat alles is uiteraard goed nieuws; er is op veel plaatsen in het land achterstallig onderhoud als het gaat om onderzoeksjournalistiek. Dat geldt vooral voor 'de regio' (zeg maar: alle gebieden buiten grote steden). We hebben gezien hoe in de afgelopen tien jaar de journalistiek in die regio verschraalde en tegelijkertijd veel taken van de landelijke overheid naar gemeenten werden overgeheveld. Werk aan de winkel voor journalisten.

Dat geeft ook een beetje het dilemma weer. Landelijke organisaties die zich bezighouden met onderzoeksjournalistiek, zijn geneigd een onderzoek vooral succesvol te vinden als het leidt tot het aftreden van politici of ceo's van grote bedrijven. Maar op plaatsen waar journalistiek dun is uitgesmeerd, bestaat behoefte aan meer basaal onderzoek: het bijwonen van gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen, het onderzoeken van het gemeentelijk vergunningenbeleid, afvalbeleid, jeugdbeleid, noem maar op. Dat hoeft niet per se tot grootse en meeslepende onthullingen te leiden, maar is wel waardevol.

Lees verder op SVDJwww.svdj.nl/nieuws/onderzoeksjournalistiek-grootse-onthullingen/

Meer berichten