Toezichthouders: impact van nepnieuws in Nederland beperkt

In een gezamenlijke verkenning constateren het Commissariaat voor de Media en de ACM dat er geen reden is voor grote zorg over nepnieuws, maar dat men wel alert moet blijven.

Zowel het Commissariaat als de ACM houden met eigen instrumenten toezicht op het medialandschap. De marktontwikkelingen en de toegenomen mogelijkheden om nepnieuws te verspreiden vormden de aanleiding voor beide toezichthouders om een gezamenlijke verkenning naar nepnieuws uit te voeren.

Het Commissariaat en de ACM concluderen in hun rapport dat Nederland een sterk mediastelsel heeft, met een breed en pluriform aanbod dat goed wordt benut door de consument. 'Nederland staat er internationaal vergeleken sterk voor. Nepnieuws krijgt daardoor weinig kans, of wordt snel opgemerkt,' zo schrijven de toezichthouders. Wel is het volgens het Commissariaat en de ACM zaak alert te blijven.

Lees verder op NDP Nieuwsmediawww.ndpnieuwsmedia.nl/2018/07/26/toezichthouders-impact-nepnieuws-nederland-beperkt/

Meer berichten