Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Journalisten in overheidsdienst: waarom die ontwikkeling meer dan zorgelijk is

Algemeen

Nieuwsuur kwam langs bij het Fonds. Het ging om een item waarin de aanstelling van een 'journalist' door het gemeentebestuur van Oudewater centraal stond. Wat wij daarvan vonden. Zo'n onderwerp moet doorgaans in enkele minuten worden behandeld, dus onze reactie beperkte zich zo'n beetje tot 'zorgelijk'. En dat is juist, maar er valt natuurlijk wel meer over te zeggen.

Om te beginnen is het een teken dat – zoals eerdere onderzoeken van het Fonds al lieten zien – de verschraling van de journalistiek op regionaal en lokaal niveau ernstige vormen aanneemt. Steeds meer kleinere gemeenten en regio's moeten het doen met weinig of zelfs helemaal geen onafhankelijke journalisten.

Een ander teken is, dat ook gemeenten en provincies kennelijk zelf de last daarvan ondervinden. Een gemeentebestuur heeft de behoefte om te laten zien welke besluiten worden genomen en waarom. Dat is lastig als er geen journalisten meer bij de gemeenteraadsvergadering zitten of op andere wijze het reilen en zeilen van een gemeenteraad en college volgen.

'Onafhankelijke' journalistiek
We zien daarom niet alleen in Oudewater, maar in veel meer steden, dat gemeentebesturen zelf iemand aanstellen om verslag te doen van besluiten en discussies. We zien ook dat er op regionaal en lokaal niveau fondsen worden opgericht om journalistiek te ondersteunen.

Tekenen van de tijd. Niet altijd even doordacht, doorgaans wel goed bedoeld. Maar aan die wildgroei van journalisten in overheidsdienst en journalistieke fondsen zitten wel wat voetangels en klemmen.

Om te beginnen is er een duidelijk verschil tussen het in dienst nemen van een journalist en het beschikbaar stellen van geld voor onafhankelijke journalistiek. Een gemeentebestuur zal weinig geneigd zijn om via 'hun' verslaggever weerstand in de stad te organiseren. Met andere woorden, zo'n overheidsjournalist wordt geacht verslag te doen van de verstandige besluiten van raad en college.

Lees verder op SVDJwww.svdj.nl/nieuws/journalisten-in-overheidsdienst-zorgelijk/