Afbeelding

Veel projectaanvragen voor regeling onderzoeksjournalistiek Stimuleringsfonds

Algemeen

Afgelopen zondag sloot klokslag middernacht de regeling voor onderzoeksjournalistiek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). Er zijn 95 aanvragen ingediend, meldt het Stimuleringsfonds.

De regeling opende afgelopen september. Er is 2,7 miljoen euro te verdelen.

Van belang bij de afweging of een subsidie wordt toegekend is of het project de nieuwsvoorziening op het terrein van onderzoeksjournalistiek structureel verbetert. Het project moet verder van begin tot eind goed worden gemanaged, haalbaar en duurzaam zijn.

Lees verder op Villamediawww.villamedia.nl/artikel/veel-projectaanvragen-voor-regeling-onderzoeksjournalistiek-stimuleringsfonds