‘Afschaffing gemeentelijke advertenties is echt onbegrijpelijk’

De SP en de PvdA roepen het kabinet op de afschaffing van gemeentelijke advertenties in huis-aan-huisbladen te heroverwegen.

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een wetsvoorstel dat gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om bekendmakingen en mededelingen op een digitaal overheidsplatform te publiceren. Gemeentelijke advertenties in nieuwsmedia kunnen daarmee komen te vervallen.

Het kabinet verwacht jaarlijks 24 miljoen euro op advertentiekosten te besparen. Dit gaat voor een groot deel ten koste van lokale media, die een belangrijke adverteerder verliezen. Dat brengt de toekomst van lokale titels in gevaar.

Belang van lokale media
NDP Nieuwsmedia vindt het wrang te constateren dat de besparing plaatsvindt op een moment dat er in Den Haag en in gemeenten juist wordt gezocht naar manieren om lokale en regionale media te ondersteunen. Met de keuze van het kabinet om advertentiebestedingen bij lokale en regionale nieuwsmedia te laten schrappen, worden de zorgen voor deze nieuwsmedia alleen maar groter.

Lees verder op NDP Nieuwsmedia: www.ndpnieuwsmedia.nl/2018/12/04/afschaffing-gemeentelijke-advertenties-is-echt-onbegrijpelijk/

Meer berichten