Afbeelding

NDP Nieuwsmedia adviseert Raad voor Cultuur over lokale en regionale journalistiek

Algemeen

De meest geëigende manier om de lokale en regionale journalistiek te bevorderen is een vervolg op de Stimuleringsregeling Jonge Journalisten.

Dit heeft NDP Nieuwsmedia geadviseerd aan de Raad voor Cultuur, die op verzoek van de ministers Slob (media) en Ollongren (BZK) werkt aan een advies over de toekomstige organisatie en financiering van de lokale publieke omroepen in Nederland. De ministers constateren dat de transitie van lokale publieke omroepen naar streekomroepen stagneert. Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur is om advies gevraagd.

Fijnmazig redactioneel netwerk
NDP Nieuwsmedia onderschrijft het belang van goede journalistiek – landelijk, regionaal en lokaal. De leden van NDP Nieuwsmedia investeren in een fijnmazig redactioneel netwerk, dat heel Nederland bestrijkt. Het is belangrijk dat deze nieuwsbedrijven dit kunnen blijven doen.

Onvoldoende bedding
Het vergroten van de budgetten van de lokale publieke omroepen is in de ogen van NDP Nieuwsmedia niet de aangewezen weg om lokale en regionale journalistiek te versterken.

Het is valt te betwijfelen of de omroepen voldoende bedding kunnen bieden aan een dergelijke impuls. Voordat aan journalistieke kwaliteit kan worden gewerkt, zal immers veel energie en geld gestoken moeten worden in het professionaliseren van de organisatie zelf.

Lees verder op NDP Nieuwsmedia: www.ndpnieuwsmedia.nl/2019/06/25/ndp-nieuwsmedia-adviseert-raad-voor-cultuur-over-lokale-en-regionale-journalistiek/

!