Freelancers werken onder het minimumloon en - tegen beter weten in - soms zelfs voor niets

De tarieven die aan freelance (foto)journalisten worden betaald zijn zo laag dat in 2018 het grootste deel onder het minimumloon verdient. Dat blijkt uit de 'Monitor Freelancers en Media 2018', een mediabreed brancheonderzoek dat vandaag in Nieuwspoort wordt gepresenteerd.

Beroepsvereniging NVJ vindt dat de noodzaak en urgentie van collectief onderhandelen om deze situatie te verbeteren onderhand wel is aangetoond en maakt zich zorgen over de trage besluitvorming om problemen aan te pakken.

De kloof tussen het gemiddelde jaarinkomen van journalisten in vast dienstverband (gemiddeld 60.000 euro per jaar) en freelance (foto)journalisten (24.300 euro) neemt toe, blijkt uit de Monitor. Per opdracht krijgt de freelance (foto)journalist bovendien ruim tien procent minder betaald dan vier jaar geleden, per foto zelfs 20 procent minder.

De NVJ, de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten, de Auteursbond, DuPho en de Kunstenbond vragen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ruimte om de positie van freelancers te verbeteren, onder meer door collectieve afspraken te maken of adviestarieven te delen.

Nu kan dat forse boetes opleveren. De organisaties wijzen op de situatie in Ierland, waar creatieve zelfstandigen een uitzondering op het mededingingsrecht kregen.

Lees verder op Villamediawww.villamedia.nl/artikel/freelancers-werken-onder-het-minimumloon-en-tegen-beter-weten-in-soms-zelfs-voor-niets

Meer berichten