Nederlandse media scoren hoog op vertrouwen

Het vertrouwen van de Nederlander in de traditionele media is groot. Dat blijkt uit het EBU-rapport Trust in Media 2019 gebaseerd op de Eurobarometer.

Binnen de EU behoren de Nederlandse media tot de meest vertrouwde bronnen. De schrijvende pers in ons land gaat qua vertrouwen zelfs aan kop bij de 28 onderzochte EU-landen. Ruim driekwart van de bevolking geeft aan de Nederlandse schrijvende pers te vertrouwen.

Het grote vertrouwen in de Nederlandse traditionele media staat in schril contrast tot de sociale netwerken. Slechts 1 op 9 Nederlanders heeft fiducie in deze bronnen. Dat is ruim onder het Europees gemiddelde. Het vertrouwen in 'social' toont een dalende trend.

Stijgende trend
De traditionele mediakanalen hebben met hun vertrouwen niet alleen een toppositie verworven, de Nederlandse kanalen hebben vorig jaar op dit punt ook vooruitgang geboekt. Het vertrouwen in de schrijvende pers nam met 9 procentpunten toe tot 76 procent. Ook radio won aan vertrouwen (+4%). Tv maakte op dit punt de sterkste groei door. Het vertrouwen nam in 2018 met 10 procentpunten toe.

Lees verder op NDP Nieuwsmedia: www.ndpnieuwsmedia.nl/2019/06/12/nederlandse-media-scoren-hoog-op-vertrouwen/

Meer berichten