Afbeelding

Informatie ‘ja-ja-sticker’ en digitaal registratiesysteem

Algemeen ja ja sticker

Mede door een initiatief van de NNP heeft de Hoge Raad geoordeeld dat invoering van de ‘ja-ja-sticker’ in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting. Verschillende gemeenten wilden deze sticker invoeren. In deze gemeenten zouden huis-aan-huiskranten alleen bezorgd mogen worden in brievenbussen met die sticker. De NNP steunde de uitgever van Stadsblad Utrecht toen deze gemeente Utrecht de ‘ja-ja-sticker’ wilde invoeren.

Hieronder de brieven die de NNP heeft geschreven.

Verzonden brief aan Minister Slob:          Link naar PDF bestand
Verzonden brief aan voorzitter VNG:       Link naar PDF bestand
Position huis-aan-huiskranten:                Link naar PDF bestand  

In januari 2022 ontwikkelde reclamefolderdistributeur Spotta het digitale registratiesysteem InMijnBus.nl. De gezamenlijke uitgevers van Nederlandse huis-aan-huiskranten weigeren mee te werken aan de invoering van dat registratiesysteem. Volgens de uitgevers houdt het plan veel te weinig rekening met de gevolgen voor de huis-aan-huiskranten en de privacy van de gebruikers. De uitgevers doen een oproep aan de reclamefolderbranche om de lancering van InMijnBus.nl stop te zetten en in gesprek te gaan over een plan dat op meer draagvlak kan rekenen

In de nieuwssectie https://www.nnp.nl/ staan berichten over de actuele stand van zaken.

De NNP heeft een persbericht opgesteld: https://www.nnp.nl/nieuws/algemeen/17723/huis-aan-huiskranten-weigeren-medewerking-digitale-registratie 

Ook is een standaardbrief gemaakt die leden naar de gemeente(n) in hun verspreidingsgebied kunnen sturen.