Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

De mediaparagraaf uit het coalitieakkoord

Algemeen

Gisteren is de inhoud van het coalitie-akkoord bekendgemaakt. De mediaparagraaf is hieronder 1 op 1 terug te lezen:

•Persvrijheid is onmisbaar voor een goed functionerende democratie. Zowel nationaal, regionaal als lokaal. We zien dat journalisten steeds vaker met bedreigingen en agressie te maken krijgen. Dat is onacceptabel. We staan pal voor onze persvrijheid. We werken daarom aan een veilig klimaat waarin journalisten hun belangrijke werk kunnen doen. Daarbij zetten we de strijd tegen desinformatie en nepnieuws voort.

 •De publieke omroep is geworteld in de samenleving, representeert verschillende maatschappelijke stromingen en verzorgt een pluriform, onafhankelijk en hoogwaardig mediaaanbod. Deze onafhankelijke, pluriforme informatievoorziening staat onder druk. Media en de toegang tot informatie worden meer en meer gedomineerd door grote en veelal buitenlandse commerciële ondernemingen. Om die dominantie te voorkomen wordt de Mededingingswet gemoderniseerd. Het is het extra belangrijk dat er een publiek media domein is: een herkenbare, onafhankelijke en betrouwbare bron van informatie.

•We zetten de maatregelen uit de visiebrief over de toekomst van het mediabestel (Kamerstuk 32827, nr. 157) daarom voort, waaronder het stapsgewijs halveren van reclame op de lineaire kanalen van de publieke omroep en het versterken van de samenwerking door publieke en private mediapartijen om Nederlandse content gezamenlijk aan te bieden. Ook voeren we een investeringsplicht in voor grote buitenlandse streamingsdiensten.

Klik hier voor het volledige artikel op Spreekbuis.nl

!