Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

De NVJ nodigt werkgevers en collega-vakbonden uit om verder te onderhandelen

Algemeen

De NVJ heeft het initiatief genomen om alle cao-partijen weer uit te nodigen aan de onderhandelingstafel om verder te praten over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. Want ondanks de loons- en tariefsverhoging bij DPG Media, Mediahuis en FD Mediagroep zitten de journalisten bij het uitgeverijbedrijf nog altijd zonder cao. En dat is geen goede zaak.  

Ga hier naar de uitnodigingsbrief aan de cao-partijen

Hoe zat het ook alweer?

De leden van de NVJ en de andere bonden verwierpen eind vorig jaar massaal het eindbod van de werkgevers. Dat zorgde ervoor dat er geen basis kwam om weer aan de cao-tafel te zitten. Maar omdat de koopkrachtcompensatie bij de journalisten ver achterbleef, werden na druk van werkonderbrekingen en een stakingsdreiging afspraken gemaakt met DPG Media, FD Mediagroep en Mediahuis over een loon- en tariefsverhoging voor 2024 en 2025. Ondanks de afspraken met een deel van de werkgevers is er echter nog steeds geen cao-akkoord voor de gehele sector.

Waardoor ontstond die impasse?

Dat heeft te maken met de samenstelling van deze sector. Zo’n 80 procent bestaat uit titels uitgegeven door DPG Media en Mediahuis. De overige 20 procent komt voornamelijk voor rekening van kleinere werkgevers, educatieve uitgeverijen en boekuitgevers. Dit deel van de werkgevers heeft aangegeven dat zij niet bereid zijn om de loonafspraken over te nemen. En het eindbod wat er dus lag werd - zoals bekend - massaal afgewezen.

Waarom is een cao toch belangrijk, ondanks dat de lonen en tarieven bij de meeste titels fors omhoog gingen?

Heel simpel, we willen dat loonafspraken worden bestendigd en dat het loongebouw definitief wordt aangepast. De gemaakte afspraken staan namelijk nu nergens op die manier officieel op papier. De loonafspraken met DPG Media en Mediahuis moeten linksom of rechtsom in de cao terechtkomen. Daarnaast moeten ook andere onderwerpen worden besproken, zoals pensioen, werkdruk, het generatiepact en onderwerpen op de zogeheten freelance onderhandelingstafel. We vinden het uitermate belangrijk dat in elke cao-ronde de freelancers worden meegenomen.

Collectief onderhandelen is dus veel meer dan een loonsverhoging afspreken?

Onze gesprekken gaan ook over werkzekerheid, over veiligheid, over zeggenschap. Iedere journalist, werknemer en freelancer, moet over een sterke onafhankelijke positie beschikken en daar horen goede cao’s bij. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je plezier hebt in je werk, een inhoudelijke bijdrage wil leveren, een leuk maandbedrag op je bankrekening ontvangt en dat er op de werkvloer een veilig werkklimaat heerst. Dat is nou precies wat wij voor onze leden willen regelen.

Hoe kunnen de onderhandelingen weer acceptabel worden voor alle partijen?

Door te onderzoeken hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Daarvoor zijn we bereid om creatief na te denken. De uitgangspunten zoals we met DPG Media en Mediahuis hebben afgesproken moeten in de cao komen. En misschien moet je voor de resterende uitgeverijen andere afspraken maken. Eigenlijk moeten we gaan puzzelen met elkaar en misschien betekent dat we een differentiatie krijgen in de cao – een aparte oplossing voor de 20 procent werkgevers die geen loonafspraak hebben gemaakt. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke oplossingen.

*De verhogingen zijn per 1 januari ingegaan: €240 + 3,5% en per 1 januari 2025 volgt een indexatie van 2%. Een nominaal bedrag - die €240 dus - is een vast bedrag in plaats van een percentage. Vooral werknemers met een lager salaris profiteren procentueel meer van een nominaal bedrag.

N.B. Bij enkele titels van Mediahuis titels wachten freelancers nog op de afgesproken tariefsverhoging. De NVJ is in contact met hen en met Mediahuis om alsnog de verhoging conform de afspraak door te laten voeren.

(bron: NVJ)