NDP Nieuwsmedia kritisch over bereik digitale overheidskanalen

NDP Nieuwsmedia pleit voor de inzet van dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen voor overheidsmededelingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de verplichting om algemene bekendmakingen en mededelingen te publiceren in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen schrappen.

55% van de bevolking geeft aan dat gemeentelijk nieuws en aankondigingen voor hen een belangrijke reden is om huis-aan-huisbladen te lezen.

In reactie op de internetconsultatie over het wetsontwerp adviseert NDP Nieuwsmedia om de kracht van lokale en regionale nieuwsmedia te blijven gebruiken voor algemene bekendmakingen en mededelingen.

Voornemen ministerie leidt tot minder geïnformeerde bevolking
Veel informatie over de directe omgeving wordt verspreid via lokale en regionale nieuwsmedia. Zij dragen bij aan de betrokkenheid van burgers bij hun omgeving en de samenhang in de gemeenschap. In het regeerakkoord erkent de regering het belang van onafhankelijke lokale en regionale journalistiek.

Huis-aan-huisbladen bereiken wekelijks 8,2 miljoen lezers (62%), maar liefst 11,9 miljoen mensen (89%) geven aan weleens een huis-aan-huisblad te lezen.

Zelfs als het meest rooskleurige scenario voor de voorgenomen attenderingsservice wordt behaald én alle berichten in MijnOverheid tijdig worden geopend, is het bereik van overheidsberichten via deze service significant lager dan het bereik via huis-aan-huisbladen.

Lees verder op NDP Nieuwsmedia: www.ndpnieuwsmedia.nl/2018/08/14/ndp-nieuwsmedia-kritisch-over-bereik-digitale-overheidskanalen/

Meer berichten