Afbeelding
Foto: Stockfoto123RF

30 jaar radio luisteren: de regionale omroep is de grote verliezer

Algemeen

Per dag luistert de Nederlander nog steeds ruim 2,5 uur naar radio. Maar het traditionele luisteren neemt al zo'n zeven jaar af. Commerciële zenders zien hun marktaandeel wel stijgen, de regionale radio is de grote verliezer van de laatste decennia.

Net als het traditionele televisiekijken heeft ook het radioluisteren de laatste jaren te maken met een terugval. In 2011 bereikt de gemiddelde luistertijd een hoogtepunt met meer dan 200 minuten per dag (bijna 3,5 uur). In 2018 is dat gedaald naar 155 minuten (ruim 2,5 uur).

Dat gemiddelde gaat over alle Nederlanders van 10 jaar en ouder. Er zitten dus ook mensen tussen die niet naar radio luisteren. Als we alleen kijken naar de mensen die daadwerkelijk luisteren, daalt het aantal minuten tussen 2011 en 2018 van 284 (ruim 4,5 uur) naar 245 minuten (ruim 4 uur).

Publieke omroep stabiel
Sinds het einde van de vorige eeuw is het aandeel van de publieke omroep in alle luistertijd vrijwel stabiel gebleven: het is zo'n 30 procent. In de jaren negentig was dat aandeel door de opkomst van de commerciële omroepen uiteraard dramatisch gedaald. Die commerciëlen zagen hun aandeel eerst snel stijgen tot zo'n 45 procent vlak voor de eeuwwisseling, in 2006 wordt voor het eerst de 50 procent behaald, daarna stijgt het langzaam tot 55 procent in 2018. In dat marktaandeel zit ook een deel regionale commerciële radio, verenigd in 'E Power Radio'. In 2006 is hun gezamenlijke marktaandeel 2,4 procent, in 2018 bijna 6 procent.

Grote verliezer is de regionale omroep die in de laatste 20 jaar zijn marktaandeel bijna gehalveerd ziet (15 procent in 1998, 8 procent in 2018). Of dat te wijten is aan de opkomst van de commerciële regionale omroep is onduidelijk. De categorie 'overig', waar onder meer buitenlandse zenders en lokale omroepen onder vallen, schommelt de laatste 20 jaar rond de 6 procent.

Lees verder op SVDJ: www.svdj.nl/nieuws/30-jaar-radio-luisteren/

!