Afbeelding

Dalende tarieven voor de freelance journalisten

Algemeen

Werken als freelance journalist of fotograaf voor mediamerken? Dan moet je volgens de Monitor Freelance en Media genoegen nemen met een laag tarief en ben je vaak onbetaald aan het werk.

Er zijn nog altijd vele studenten die opgeleid willen worden als journalist, willen werken voor een tijdschrift of foto's maken voor de krant. Maar de cijfers uit de Monitor Freelance en Media 2018 zijn niet heel positief. Ruim 800 freelance journalisten hebben het onderzoek ingevuld met vragen over het soort journalistenwerk, de titel waarvoor zij werken en wat het werk oplevert.

Een freelance (foto)journalist verdient gemiddeld €24.300 per jaar tegenover het gemiddelde inkomen van 60.000 van een journalist in vaste dienst. In 2017 was dat nog €23.400, dus er zit wel een lichte stijging in.

Onbetaald werken
Die stijging komt mede doordat er meer werkuren in een week van freelancers betaald zijn ten opzichte van vorige jaren. Toch bestaat nog steeds zo'n 40% van een werkweek van een freelancer uit onbetaald werk, vaak werk waarvan een freelance journalist hoopt dat dat in een later stadium wel een inkomen gaat opleveren.

Uurtarief en prijs per opdracht
Gemiddeld gezien ging het uurtarief van de meeste freelance journalisten wel omhoog de afgelopen jaren van ongeveer 58 euro sinds de start van de Monitor Freelance en Media naar €62 in 2018. Maar zo'n 70% van de freelancers wordt per opdracht betaald en die prijs is wel gedaald.

In 2014 werd er 560 euro per opdracht betaald, in 2015 was dat €550, €590 in 2016 tot €530 in 2017 en nu €520 in 2018. Een opdracht bij een tijdschrift betaald vaak wel beter dan een opdracht bij een dagblad.

Lees verder op Bladendokter: www.bladendokter.nl/dalende-tarieven-en-veel-onbetaald-werk-het-leven-van-de-freelance-journalist/