• Anne Marie Hoekstra.
• Anne Marie Hoekstra. Foto: Geurt Mouthaan

Anne Marie Hoekstra: ‘Ik draag graag mijn steentje bij aan duurzaamheid’

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

Niet minder dan dertien achtergrondverhalen telde de artikelenserie ‘Klimaatadaptatie in de polder’ waarmee redacteur Anne Marie Hoekstra (53) van Het Kontakt Mediapartners vorig jaar de NNP Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek won. Ondersteund door paginabrede foto’s van Peter Paul Klapwijk portretteert Anne Marie bewoners en ondernemers in de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die hun leven klimaatbestendiger willen inrichten. 

‘Ik ben zelf erg begaan met dit onderwerp’, vertelt Anne Marie kort na de prijsuitreiking in het Nederlands Openluchtmuseum. ‘Ik houd me op de redactie veel bezig met duurzaamheidsonderwerpen en onderhoud nauwe contacten met het waterschap en agrariërs. Zelf draag ik trouwens ook graag een steentje bij. Binnenkort betrek ik met mijn man een tiny house in de gemeente Molenlanden. Onze kinderen zijn het huis uit en samen zullen we straks aanzienlijk minder energie verbruiken.’

Klimaatbestendig
Dertien van de in totaal achttien verhalen die Anne Marie schreef, verschenen vorig jaar in de edities Alblasserwaard en Vijfheerenlanden van Het Kontakt. De jury boog zich dus over die reeks en was onder de indruk. ‘In mijn serie laat ik koplopers die zich inzetten voor duurzaamheid aan het woord. Allemaal mensen die zich sterk maken voor een klimaatbestendige manier van werken en leven. Denk aan beleidsmakers, maar ook natuurbeschermers en agrariërs. Het was bijzonder ook een aflevering te maken met deltacommissaris Peter Glas.’

De polders waarover Anne Marie schreef, vormen in waterstaatkundig opzicht een van de meest problematische gebieden van Nederland. ‘Het gebied wordt omringd door grote rivieren en is, nu het klimaat verandert, een soort badkuip aan het worden. Een bijkomend probleem is dat de veenbodem inklinkt waardoor de polders nóg lager komen te liggen. In veel dorpen maar ook stadjes als Gorinchem en Nieuwpoort krijgen bewoners te maken met verzakking van hun huizen.’

Symposium
Het idee voor een serie met achtergrondverhalen over klimaatadaptie in Het Kontakt kwam uit de koker van BlauwZaam, een stichting die in de Alblasserwaard samen met ondernemers, overheid en onderwijs initiatieven opzet voor het verduurzamen van de regio. Anne Marie: ‘In overleg met BlauwZaam heeft de redactie van Het Kontakt een aantal onderwerpen vastgesteld en geschikte mensen gezocht die een mooi verhaal konden vertellen. De artikelen hadden een relatie met thema’s die op een symposium van BlauwZaam belicht werden.’

De winnares van de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek vertelt met veel plezier aan de serie gewerkt te hebben. ‘Elke maand verscheen een nieuwe aflevering. De artikelen zijn opgevallen, bij bestuurders maar ook bij veel bewoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ik hoop dat ze zich mede dankzij mijn verhalen realiseren dat ze kunnen bijdragen aan de verduurzaming van hun eigen leefomgeving. Dat kan door biologische producten te kopen, minder vaak in de auto te stappen of te kiezen voor een regenton in een tuin zonder tegels.’

Anne Marie schrijft als redacteur van Het Kontakt niet alleen achtergrondverhalen. Zoals veel journalisten bij een lokaal nieuwsmedium is ze allround. ‘Ik schrijf eigenlijk over alle onderwerpen.’ Lachend: ‘Met sport heb ik trouwens wat minder affiniteit. Die onderwerpen laat ik graag aan anderen over.’