• Jolanda de Rijk
• Jolanda de Rijk Foto: Brian Elings

Nieuw bestuurslid Jolanda de Rijk (Enter Media): ‘Graag buiten de gebaande paden denken’

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

Jolanda de Rijk (36) is tijdens de laatste ledenvergadering in Zeist met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP). De directeur van Enter Media in Weesp verwacht dat ze met haar kennis en ervaring kan bijdragen aan de lokale journalistiek in Nederland.

‘De NNP ken ik al jaren. Ik herinner me verschillende bijeenkomsten waar we met Enter Media in de prijzen zijn gevallen’, vertelt Jolanda. ‘Ik houd van goede lokale journalistiek, redacties moeten alle registers opentrekken.’

Zelf maakt Jolanda geen deel uit van een redactie. ‘Enter Media is een uitgever van lokale nieuwsbladen in de regio Gooi- en Vechtstreek en Diemen. Als directeur geef ik onder meer leiding aan alle eindredacteuren die samen met hun teams acht huis-aan-huiskranten maken en maandelijks gemiddeld 850.000 views op de website genereren met gratis en betaalde content. Het is mijn overtuiging dat lokale journalistiek toekomst heeft als redacties blijven streven naar de allerhoogste kwaliteit.’

Bedenktijd
Toen Jolanda vorig jaar in Arnhem werd gepolst voor een bestuursfunctie bij de NNP, vroeg ze bedenktijd. ‘Het was mijn eerste NNP-dag als directeur. Naast mijn drukke baan heb ik een gezin met twee kinderen en ben ik bestuurslid van de Weesper bedrijvenvereniging IVW. Ik heb één bestuursvergadering als toehoorder bijgewoond en toen de knoop doorgehakt. Je hoort vaak dat men ‘te druk’ is voor een bestuursfunctie, maar de realiteit is dat een vereniging als NNP geen bestaansrecht heeft zonder bestuur. Willen we als uitgevers dat onze belangen behartigd worden, dan zullen we daar ook een steentje aan bij moeten dragen.’

Ze verheugt zich op haar rol binnen het NNP-bestuur. ‘Voor elke vereniging, ook de NNP, is het belangrijk dat er een deskundig bestuur zit. Het huidige bestuur beschikt over een berg ervaring, maar enkele leden staan op wat grotere afstand van het uitgeverswereldje. Grote veranderingen in het medialandschap en de snelheid van nieuws maken dat het bestuur een uitgekiende mix van kennis en ervaring moet zijn.’

Jolanda denkt dat ze van toegevoegde waarde is. ‘Ik vind kennis delen belangrijk en de NNP lijkt me daarvoor een ideale omgeving. Daarnaast ben ik iemand die graag buiten de gebaande paden denkt en mee wil denken over innovaties die de lokale journalistiek kunnen versterken.’


• Jolanda de Rijk - Foto: Brian Elings

Teamplayer
Zonder journalistieke ervaring ging Jolanda op haar 21e aan de slag bij Enter Media. ‘Ik begon bij de commerciële binnendienst, kreeg feeling voor grafische vormgeving en groeide door tot trafficmanager. Ik raakte betrokken bij automatiseringsprocessen en stond aan de wieg toen Pubble werd geboren. Na de geboorte van mijn eerste zoon heb ik een korte periode als zzp’er gewerkt waarna ik terugkeerde omdat ik ontdekte dat ik graag een teamplayer ben.’

In 2019 werd Jolanda directeur van Enter Media, een baan waarin ze nauw samenwerkt met grondlegger Adri de Bruijn. Samen denken ze voortdurend na over innovatie. ‘Als uitgevers willen we geïnteresseerde lezers aan boord houden. Dat kan door kwalitatieve content te bieden; alleen goede lokale kranten hebben bestaansrecht. Bij Enter Media investeren we in journalistiek. Dat doen we door onze lezers uit te nodigen een lidmaatschap te nemen en zich zo te verzekeren van extra nieuws.’

Meer middelen
Jolanda legt uit dat leden elke dag een nieuwsbrief ontvangen met daarin minimaal twee exclusieve achtergrondverhalen, de nieuwsberichten van die dag en het meest interessante bericht vanuit de regio. ‘Ieder lid verzekert zich bovendien wekelijks van minstens tien journalistieke producties en een zaterdagportret van een bekende of minder bekende inwoner. Bovendien ontvangen alleen leden maandelijks een glossy waarin exclusieve verhalen worden gebundeld.’

Ze vervolgt: ‘We zijn ervan overtuigd dat in elk gebied minstens 15 procent van de inwoners geïnteresseerd is in verdiepende lokale artikelen en bereid is daarvoor te betalen. Hoe meer leden zich aansluiten, hoe meer middelen voor de lokale journalistiek beschikbaar komen.’

Samen sterk
Jolanda heeft zin in haar nieuwe bestuurlijke taak. ‘De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een vereniging kan zijn. Steeds meer uitgevers zien de meerwaarde van ‘samen sterk’. Het is zaak die meerwaarde te blijven onderstrepen. De lokale journalistiek verdient het.’

• Jolanda de Rijk