Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Grootschalig onderzoek onder journalisten over toegang tot overheidsinformatie

Algemeen

Het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) gaat een onderzoek uitvoeren onder journalisten naar hun ervaring met en waardering van de toegang tot overheidsinformatie. 

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) zullen een vragenlijst onder hun leden verspreiden. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Doel van het onderzoek is het bevorderen van de toepassing van de Wet open overheid (Woo). Daarnaast zal het ACOI verkregen inzichten gebruiken bij toekomstige adviezen en bemiddelingszaken. Het onafhankelijke adviescollege, dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de regering en het parlement, noemt het van essentieel belang dat journalisten voldoende toegang hebben tot informatie van de overheid. 

De Wet open overheid (Woo) is daarvoor een belangrijk instrument. Ook biedt de Woo journalisten de mogelijkheid tot vertrouwelijke voorinzage van overheidstukken. Zij kunnen ook een klacht indienen bij het ACOI over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoek behandelt. Het ACOI vindt het daarom belangrijk om de ervaring en waardering van journalisten te onderzoeken, waarbij ook wordt gevraagd naar verbetersuggesties vanuit de journalistiek.

Klik hier voor het volledige bericht op Villamedia