Afbeelding

De Raad voor de Journalistiek zoekt een nieuw journalistlid

Algemeen

De Raad voor de Journalistiek is op zoek naar een journalistlid. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een journalist die werkzaam is bij een regionaal medium (omroep of dagblad) dan wel bij een journalistieke online redactie. 

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad is een orgaan van zelfregulering voor de media.

Klachten worden beoordeeld door colleges van vier leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij worden bijgestaan door de secretaris.

Samenstelling

De Raad is voor de ene helft samengesteld uit journalisten en voor de andere helft uit andere deskundigen - die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de journalistiek, zoals een docent van een opleiding journalistiek of een directielid van een uitgeverij of omroep - en burgerleden.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij aantoonbare belangstelling hebben voor journalistieke ethiek en goed kunnen bijdragen aan een zorgvuldige beoordeling van journalistieke gedragingen.

Functie op basis van vrijwilligheid

Het betreft een functie op basis van vrijwilligheid. Onkosten worden vergoed. Leden van de Raad nemen ongeveer vier keer per jaar deel aan een zitting waarop meerdere klachten worden beoordeeld. De zittingen zijn altijd op vrijdagmiddag. Daarnaast komt de Raad twee keer per jaar voltallig bijeen.

Ook niet-leden van de NVJ komen in aanmerking. Voordracht van kandidaten verloopt via de NVJ.

Bij gelijke geschiktheid verdienen kandidaten met een andere culturele achtergrond de voorkeur.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich vóór 28 maart met korte motivatie en C.V. melden bij Margot Claessen, secretaresse bestuur en directie NVJ: mclaessen@nvj.nl

(bron: NVJ)