Afbeelding

Hoe een kader over de totstandkoming van je artikel leidt tot meer vertrouwen in media

Algemeen

Hoe transparanter, hoe beter: journalisten die het proces achter hun verhalen laten zien, weten het vertrouwen van de lezer te winnen. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek. Het toevoegen van een kader over de totstandkoming van je artikelen zorgt ervoor dat je als nieuwsorganisatie significant positiever wordt beoordeeld door het publiek.

Als de lezer het journalistieke proces achter een nieuwsverhaal beter begrijpt, leidt dat tot meer vertrouwen in een nieuwsorganisatie. Met die hypothese deed de University of Texas begin 2019 onderzoek naar het effect van een verklarend kader naast een nieuwsbericht. Een deel van de participanten kreeg een nieuwsbericht met een korte toelichting over het ontstaan van het verhaal voorgelegd, het andere deel kreeg het nieuwsbericht zonder toelichting te lezen. Vervolgens werd aan de hand van twaalf criteria het vertrouwen van de lezers in de nieuwsorganisatie gemeten. Voorbeelden van deze criteria zijn informatiewaarde, betrouwbaarheid, transparantie en onbevooroordeeldheid.

Meer vertrouwen
Uit het onderzoek bleek dat het toevoegen van een verklarend kader inderdaad een behoorlijke bijdrage levert aan het vertrouwen van het publiek in de nieuwsorganisatie. Op elf van de twaalf criteria waarmee het vertrouwen werd gemeten, scoorde de nieuwsorganisatie die het artikel met kader publiceerde significant beter dan de nieuwsorganisatie die het artikel zonder kader publiceerde. Alleen bij het criterum 'heeft geen agenda' werd geen significant verschil waargenomen.