Siebe Kuipers is uitgever en mede-uitgever van Sa!, dat huis-aan-huis verschijnt in Opsterland en delen van Heerenveen, Smallingerland en Weststellingwerf.
Siebe Kuipers is uitgever en mede-uitgever van Sa!, dat huis-aan-huis verschijnt in Opsterland en delen van Heerenveen, Smallingerland en Weststellingwerf.

Siebe Kuipers van nieuw NNP-lid Sa! Media: ‘SA!, veel meer dan een krant’

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

‘De NRC van de huis-aan-huisbladen.’ Zo omschrijf uitgever en mede-eigenaar Siebe Kuipers (61) van Sa! Media de krant die hij met compagnon Arend Waninga wekelijks in een oplage van 20.000 exemplaren op de deurmat laat vallen. Die krant heet Sa! en wordt verspreid in alle kernen van de Friese gemeente Opsterland en delen van Heerenveen, Smallingerland en Weststellingwerf. Sinds 2022 is Sa! Media lid van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP). Een kennismaking.

Bijna drie jaar geleden sloot Siebe zich aan bij het enthousiaste team dat onder regie van Arend Waninga aan Sa! werkt. Wat hem zo aanspreekt? ‘De bevlogenheid waarmee Arend deze krant in 2014 is begonnen en heeft uitgerold. Sa! is geen krant die gevuld is met 112-nieuws, maar verdiept zich in de gemeenschap. We hebben een grote interesse in lokale politieke ontwikkelingen en volgen elke raadsvergadering op de voet omdat daar besluiten worden genomen die inwoners rechtstreeks raken. Daarnaast staan human-interestverhalen bij ons hoog in het vaandel en belichten we natuurlijk ook gouden en diamanten bruiloften.’

Toekomstvisie
Siebe kwam bij Sa! Media in beeld toen de advertentiemarkt onder druk stond en een ambitieus plan werd ontwikkeld om een zogeheten 2.0 versie van Sa! te maken. ‘Naast het uitgeven van een wekelijkse papieren krant zijn we sindsdien veel meer online gaan publiceren. Met een gemeentelijke subsidie hebben we een toekomstvisie opgesteld waarin we de plannen voor onze online aanpak hebben uitgewerkt. Daarnaast hebben we onze organisatie beter gestroomlijnd en werken we dankzij Pubble een stuk efficiënter.’

Siebe vervolgt: ‘We zijn onze vleugels gaan uitslaan op sociale media en hebben geïnvesteerd in video. We maken met moderne camera-apparatuur reportages, organiseren livestreams en in onze studio is ruimte voor het opnemen van podcasts of het houden van webinars. Dat maakt Sa! veel meer dan een krant, ook omdat we samen met ondernemers in onze regio bekijken welk kanaal het beste aansluit bij hun specifieke communicatiebehoefte.’

Tipi
Het team van Sa! bestaat uit vijftien medewerkers, waarvan ongeveer 70 procent als zzp’er het merendeel van de beschikbare tijd besteedt aan journalistieke producties. Om zichtbaar te zijn in alle kernen heeft de uitgeverij een tipi die regelmatig opduikt tijdens activiteiten en evenementen. ‘Met deze tipi zijn we duidelijk aanwezig en halen we ‘tipische’ verhalen op’, lacht Siebe. ‘De tipi is een ontmoetingsplek voor lezers en adverteerders en een thuisbasis voor het maken van video-opnamen.’


Met deze tipi is de redactie van Sa! regelmatig te vinden op activiteiten en evenementen. De lijntjes met lezers en adverteerders zijn daardoor kort. 

De keuze om lid te worden van de Nederlandse Nieuwsblad Pers werd gemaakt tijdens de NNP-dag op de KNVB-campus in Zeist. ‘Ik vind het fijn onderdeel te zijn van een groep mensen die met hetzelfde bezig is: kranten maken’, motiveert Siebe de stap. ‘Lid zijn van de NNP betekent voor ons sparren met collega’s, kennis ophalen en feeling houden met ontwikkelingen die elders in het land gebeuren. Dat de NNP zich in de coronacrisis enorm heeft ingespannen voor lokale uitgevers is misschien wel de belangrijkste reden voor Sa! Media om aan te sluiten.’

Zo is het!
Siebe grinnikt als naar de betekenis van de opvallende krantennaam Sa! wordt gevraagd. ‘Sa!, mét uitroepteken, is een woord dat we in Friesland uitspreken als iets is afgerond of klaar is. ‘Sa!’ betekent zoiets als ‘Zo!’ of ‘Zo is het!’.’

Met deze tipi is de redactie van Sa! regelmatig te vinden op activiteiten en evenementen. De lijntjes met lezers en adverteerders zijn daardoor kort.