Afbeelding
Foto: Geurt Mouthaan

Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2023 voor Almere DEZE WEEK: Stadsgesprekken

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

KAMERIK • De prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2023 is gewonnen door Almere DEZE WEEK met: Stadsgesprekken.

Marcel Beijer en Robert Mienstra namen de prijs vol trots in ontvangst tijdens de jaarlijkse NNP-dag in Kamerik.

‘In het afgelopen jaar gaf ook de lokale journalistiek er opnieuw in rijkgeschakeerde vormen blijk van, dat zij in talrijke haarvaten van lokale gemeenschappen weet door te dringen om te achterhalen wat daar leeft en daarover te informeren. En dat zij daarvoor naast de traditionele pen ook steeds meer nieuwe multimediale en audiovisuele middelen weet te benutten om die rol in de lokale informatievoorziening en opinievorming vorm te geven. Daarmee bewijst de lokale journalistiek wederom hoezeer haar functie ook in de democratie van die gemeenschappen van essentieel en onmisbaar belang is. Zeker waar regionale, landelijke en andere media vooral door fusies en  concentraties niet of nauwelijks meer daaraan toekomen.

Van de vruchten van die lokale journalistieke arbeid in het afgelopen jaar hebben wij juryleden – Miranda van Dijk-Kedde, Froukje Nijholt, Simon Hofland en Lou Lichtenberg – weer met veel belangstelling kennisgenomen. In die journalistieke producties stonden niet alleen lokale politieke en andere maatschappelijke onderwerpen centraal, maar ook getuigden ze er veelvuldig van hoe meer grensoverschrijdende vraagstukken lokaal werden beleefd, denk aan corona, milieu, boerencrises, klimaatveranderingen, stikstof, asielzoekers. Bij de inzendingen troffen we dit keer ook verschillende nieuwe inzenders en verrassende mooie nieuwe lokale onderwerpen aan, zo stelden we daarbij eveneens met veel genoegen vast.

Die variatie aan onderwerpen brengt ook met zich mee dat inzendingen vaak moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden en daaruit te kiezen. Om die keuze toch te kunnen maken hebben we in deze boeiende etalage van de nieuwsbladjournalistiek van het afgelopen jaar vooral gelet op de wijze waarop inzendingen al dan niet voldoen aan diverse journalistieke criteria. Daarbij keken we onder meer naar de mate waarin een inzending bijdraagt aan de identiteit van de lokale samenleving en meningsvorming, en in hoeverre het nieuwskarakter, de journalistieke kwaliteit, originaliteit, crossmedialiteit, multimedialiteit en binding met de lezers zijn gewaarborgd. Dat zoekproces resulteerde uiteindelijk in de nominaties’.

Almere DEZE WEEK: Stadsgesprekken 

Uit het juryrapport:
De slechte opkomst van kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Almere vormde voor de redactie van Almere DEZE WEEK een wake-up-call, omdat zij toch met twee journalisten elke keer de gemeenteraadsvergaderingen bezoeken en daar verslag van doen. Heeft dat nog wel zin en hoe krijg je Almere in beweging, waren prangende vragen die daarbij gesteld werden. De redactie besloot om samen met een debatcentrum elke eerste dinsdag van de maand stadsgesprekken over politieke en maatschappelijke onderwerpen te gaan organiseren, onder het motto: bewoners aan het woord. Elk stadsgesprek wordt geleid door journalisten van Almere DEZE WEEK en is zodanig opgezet dat telkens eerst de bewoners aan het woord komen en dat politici luisteren en daarna pas gaan meepraten. In 2022 werden acht stadgesprekken georganiseerd en vooraf in de krant en online aangekondigd. Na afloop – een dag later al - verschenen daarover ook verslagen in die media. Beide partijen waren en zijn blij met de gesprekken; inwoners doordat ze zich gehoord voelden en politici omdat ze met bewoners in contact kwamen. De stadsgesprekken dragen met deze aanpak bij aan de betrokkenheid van de burger bij actuele vraagstukken in de stad. De journalisten staan letterlijk midden in de samenleving, tussen hun lezers en politici in en geven hun het woord. Naar het oordeel van de jury daarom een vernieuwend initiatief: de krant als mediator en aanjager tussen inwoners, gemeente en de politiek.

https://tinyurl.com/yx6vn5x4

De andere genomineerden:

Het Kontakt Mediapartners: Liveblog gemeenteraadsverkiezingen 
Bij de nadering van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zag de gehele redactie van de edities van Het Kontakt zich geplaatst voor de vraag hoe zij met die verkiezingen in hun één keer in de week verschijnende huis-aan-huisbladen zouden kunnen omgaan. Ze kozen er uiteindelijk voor om dat breed online te doen via alle edities van Het Kontakt. Tijdens de verkiezingsdag en de nachtelijke uren van de daaropvolgende dag maakten ze aldus in totaal zestien liveblogs met nieuws, foto’s en korte videofragmenten. In de kranten van de week na de verkiezingen blikte de redactie terug op de verkiezingen en vooruit op de vorming van de nieuwe colleges van B&W. Deze gehele actie vereiste een intensieve voorbereiding en afstemming, een grote operatie voor de redactie die ook de bewondering van de jury verdient. Een indrukwekkende manier om als weekblad een dergelijke online-activiteit te kiezen en aldus het publiek bij de gemeenteraadsverkiezingen te betrekken.

https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/305617/liveblog-gemeenteraadsverkiezingen-in-molenlanden-liveblog-

De Schakel Barendrecht (BAR Lokale Media): Wandelen door de Zeeheldenbuurt 
De Schakel publiceerde in 2022 in de papieren krant en online in 16 delen de serie verhalen ‘Wandelen door de Zeeheldenbuurt’, geschreven door Arco van der Lee. De Zeeheldenbuurt werd vanaf 1950 gebouwd en was eerste naoorlogse nieuwbouwwijk van Barendrecht. Het was een volkswijk waar veel mensen dierbare herinneringen aan bewaren. In 2022 werd het duidelijk dat de sloop van de Zeeheldenbuurt in Barendrecht aanstaande was. De woningen voldeden niet meer aan de normen van deze tijd. Verdere verduurzaming was niet mogelijk, tenzij er onverantwoord hoge kosten werden gemaakt. Naar aanleiding van een oproep in De Schakel meldden zich veel bewoners en oud-bewoners om voor een verhaal in de krant nog één keer een wandeling te maken naar het huis waar ze ooit woonden. Ook tijdelijke bewoners kregen een plaats in de serie. Zij kwamen uit Oekraïne of woonden hier anti-kraak. Zo ontstond een serie verhalen over een uniek stukje Barendrecht die als geheel een waardevol en tegelijk warm en pakkend historisch beeld geeft van een wijk die verdwijnt, maar die in die verhalen blijft voortleven. De Historische Vereniging Barendrecht heeft inmiddels een boekje over de buurt uitgebracht waarin ook de verhalen van deze serie zijn opgenomen. Een serie die het verdient bewaard te worden.