• Niels Ackermans.
• Niels Ackermans. Foto: @RodiMedia

Nieuw NNP-bestuurslid Niels Ackermans: ‘Liever niet langs de zijlijn staan’

Algemeen NNP-verenigingsnieuws

Warm. Met één woord omschrijft Niels Ackermans (49) uit Purmerend zijn kennismaking met het bestuur van de NNP in 2022. De directeur van Rodi Media kijkt met plezier terug op de NNP-dag in Zeist waar hij werd geïnstalleerd als bestuurslid. Ook genoot hij met volle teugen van de jubileumreis die de NNP in september ondernam naar Ibiza. ‘Ik wil graag kennis delen en de NNP is daarvoor het juiste platform.’

De NNP is niet nieuw voor Niels, die al sinds 1996 werkzaam is in de lokale nieuwsmedia. ‘Ik ken veel mensen die binnen de NNP actief zijn of zich ermee verbonden voelen al vele jaren. Het voordeel van de jaarlijkse NNP-dag en een feestelijke reis naar Ibiza is dat er op die momenten meer tijd is om elkaar beter te leren kennen, gemakkelijker successen gedeeld worden of juist geëvalueerd wordt waarom sommige ideeën minder goed uit de verf komen.’

TOEWIJDING EN INZET
Niels voelt zich thuis binnen het NNP-bestuur. ‘Het was een bewuste keuze om aan de oproep van voorzitter Roy Keller gehoor te geven’, blikt hij terug. ‘Lid worden van een bestuur vraagt toewijding en inzet, dat doe je er niet even bij. Als directielid van Rodi Media weet ik hoe belangrijk de NNP is. Denk aan de coronasteunregeling die met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) is opgetuigd. Het was dus een bijna logische stap om me aan te sluiten.’

Namens het NNP-bestuur onderhoudt Niels met Jolanda de Rijk warme banden met het SvdJ. In zijn portefeuille zit ook het vraagstuk rondom het stukloon voor bezorgers. ‘Daarnaast houd ik me bezig de verspreiding van lokale nieuwsmedia. Momenteel is de Vereniging van Weekbladverspreiders in oprichting en ook daar word ik bestuurslid om nauw betrokken te zijn bij actuele ontwikkelingen die hiermee te maken hebben, zoals de discussie over de ja/ja-sticker.’

SAMENWERKING LOONT
De in Amsterdam geboren Niels begon ooit als media-adviseur bij de huis-aan-huiskrantentak van De Telegraaf. Lang geleden stond hij mee aan de wieg van het Noord-Amsterdams Nieuwsblad, een titel die nog altijd door Rodi Media wordt uitgegeven. Daarna werkte hij bij zijn huidige werkgever als verkoopmanager; twee jaar geleden trad hij toe tot de directie. ‘Samenwerking loont en daarom heeft het voor mij én Rodi Media meerwaarde om toe te treden tot het NNP-bestuur’, zegt Niels.

Hij vervolgt: ‘Ik ben iemand die liever niet langs de zijlijn staat, maar onderneemt en uitdagingen oppakt. Ik bespeur die ambitie ook bij de andere bestuursleden. Toen het Commissariaat voor de Media eind september haar onderzoek naar de rol van lokale nieuwsmedia in de lokale en regionale democratie presenteerde, was ik present met collega-bestuurders Jolanda de Rijk, Frank van der Sman en Rick den Besten. Het onderzoek onderstreept het belang van lokale nieuwsmedia en het is belangrijk dat we onze regierol als NNP pakken.’