Afbeelding

SVDJ opent aanvraagrondes twee subsidieprogramma’s onderzoeksjournalistiek

Algemeen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek opent op 23 oktober een nieuwe aanvraagronde voor twee subsidieprogramma’s ter ondersteuning van onderzoeksjournalistiek in Nederland. Tot en met 20 november 2023 hebben journalistieke organisaties de kans om aanvragen in te dienen binnen de regeling ‘Ruimte voor Onderzoeksjournalistiek’ en ‘Verduurzaming Onderzoeksjournalistieke Organisaties’.

Sinds 2018 investeert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek fors in de versterking van onderzoekjournalistiek in Nederland. Met verschillende subsidieprogramma’s, begeleiding en kennissessies bieden we ruimte aan nieuwsorganisaties om (voor het eerst) aan de slag te gaan met onderzoeksjournalistiek, maken we werk van samenwerking en helpen we onderzoeksjournalistieke organisaties om hun financiële basis te versterken.

Voor de regeling ‘Ruimte voor Onderzoeksjournalistiek’ is er komend jaar een budget van €624.000 beschikbaar gesteld. Voor ‘Verduurzaming Onderzoeksjournalistieke Organisaties’ is er voor twee jaar een budget van in totaal €2.080.00 euro beschikbaar gesteld. Deze bedragen worden ingezet om de onderzoeksjournalistiek in Nederland te vernieuwen, verduurzamen en te versterken.

Subsidieprogramma 1: Ruimte voor Onderzoeksjournalistiek

Het subsidieprogramma ‘Ruimte voor Onderzoeksjournalistiek’ is gericht op nieuwsorganisaties, zowel publiek als privaat, die ervaring willen opdoen met onderzoeksjournalistiek of willen ontdekken hoe ze onderzoeksjournalistiek een structurele plek kunnen geven binnen de organisatie. Regionale en lokale nieuwsredacties nodigen we in het bijzonder uit om een aanvraag te doen. Ook nichemedia, tijdschriften en vakbladen komen in aanmerking.

Wat levert nieuwsorganisaties deelname aan dit subsidieprogramma op? Allereerst kunnen nieuwsorganisaties rekenen op meer impact, omdat ze zich ontwikkelen tot effectievere waakhonden van de democratie. Daarnaast leren de deelnemers de kunst van diepgravende verhalen maken, en wordt duidelijk hoe deze verhalen de organisatie kunnen verrijken. Bovendien krijgen journalisten de kans om nieuwe journalistieke vaardigheden te verwerven, waardoor ze beter in staat zijn om diepgravend onderzoek te verrichten. Daarbij leren de deelnemers ook hoe ze effectiever leiding kunnen geven aan onderzoeksredacties, waardoor chefs, nieuwsjournalisten en onderzoeksjournalisten optimaal kunnen samenwerken en presteren.

Over het subsidieprogramma:

Looptijd: februari 2024 – december 2024Maximale subsidie: €52.000Subsidie voor nieuwe arbeidskrachtenOpleidingsbudget van minimaal €6.000 voor onderzoeksjournalistiekBegeleiding door een mentorDrie verplichte workshops en bijeenkomsten

Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden van 23 oktober tot en met 20 november 2023. Meer informatie en aanvraagdetails zijn beschikbaar op deze pagina.

Subsidieprogramma 2: Verduurzaming van Onderzoeksjournalistieke Organisaties

Het subsidieprogramma ‘Verduurzaming van Onderzoeksjournalistieke Organisaties’ richt zich specifiek op Nederlandse onderzoeksjournalistieke organisaties. Door deelname aan dit subsidieprogramma krijgen deze organisaties de kans om te groeien en zich duurzaam te ontwikkelen.

Door subsidie en actieve begeleiding vanuit SVDJ krijgen deelnemende organisaties meer inzicht op het gebied van zakelijke organisatieontwikkeling en duurzame keuzes voor de toekomst. Daarnaast biedt de subsidie zekerheid, door meerjarige kernfinanciering, om te groeien en de kwaliteit en impact van journalistieke producties te vergroten. Bovendien vergroot deelname de kans op het aantrekken van andere tijdelijke en meerjarige financiering, vanwege de versterkte positie die je binnen de journalistieke sector inneemt.

Over het subsidieprogramma:

Looptijd: januari 2024 – december 2025Maximale subsidie: €260.000 voor twee jaarSubsidie voor loonkosten en operationele kostenBegeleidingsprogramma vanuit SVDJ

Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden van 23 oktober tot en met 20 november 2023. Meer informatie en aanvraagdetails zijn beschikbaar op deze pagina.